ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

pomagamy i wspieramy

Szkody Komunikacyjne OC/AC

Szkoda osobowa (niemajątkowa) – to szkoda, która polega na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach związanych ze szkoda na osobie lub też stanowi konsekwencję naruszenia dóbr osobistych (przepis art. 448 k.c.).

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Świadczenia przysługujących poszkodowanemu przy szkodzie komunikacyjnej:

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);

2. Zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);

3. Rentę uzupełniającą, która stanowi wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);

4. Jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie pozwoli mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);

5. Rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

6. Zwrot utraconych zarobków w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) (art. 361 k.c.).

Darmowa Konsultacja

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego.
Nasi eksperci skontaktują się z Państwem zaraz po otrzymaniu zapytania.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez compensus.com swoich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Biuro Obsługi Klienta

782 222 222

535 000 555

Napisz do Nas

odszkodowania@compensus.com

Nasza Lokalizacja

ul. Gazownicza 1

43-300 Bielsko-Biała

Dane Firmy

NIP: 5472146877

REGON: 243298161

Copyright compensus.com © 2019 All Rights Reserved.